Tips och råd

En fjärdedel av alla svenska småföretagare saknar företagsförsäkring

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Trygg-Hansa är ca 300 000 svenska småföretag oförsäkrade. Detta beror delvis på en vanlig missuppfattning om att hemförsäkringen täcker företaget. I den här artikeln kan du läsa om resultatet från undersökningen och varför företagsförsäkringen är viktig för småföretagarens trygghet och stabilitet.

Många småföretagare saknar försäkring

Enligt undersökningen saknar hela 27 procent av småföretagarna företagsförsäkring. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa mellan den 8 och 20 november 2023. Den inkluderar 547 intervjuer med småföretagare med 0 till 10 anställda. Närmare 96 procent av Sveriges cirka 1,2 miljoner företag har färre än tio anställda, vilket framhäver den betydande andelen oförsäkrade småföretagare som antas finnas i landet.

Vanliga missuppfattningar hos egenföretagare

En vanlig orsak till att småföretagare saknar företagsförsäkring är en felaktig uppfattning om att den inte behövs. Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa, betonar att detta är oroande, då bristen på försäkring kan leda till allvarliga konsekvenser för företagens överlevnad.

Det finns också en vanlig missuppfattning att hemförsäkringen täcker företaget, i synnerhet bland de egenföretagare som arbetar hemifrån. Men en tumregel är att allting du gör under arbetstid och äger via företaget behöver försäkras av en företagsförsäkring, för att du ska få pengar om olyckan är framme. Det gäller bland annat om du skadar dig under arbetstid eller om arbetsdatorn går sönder.

En av de vanligaste skadorna som egenföretagare råkar ut för är att företaget krävs på skadestånd. Saknas en företagsförsäkring med ansvarsskydd kan det få stora konsekvenser. Även att vara utan rättsskydd kan få negativa konsekvenser för ditt företags ekonomi.

Se över ditt försäkringsskydd idag

En företagsförsäkring innehåller vanligtvis en ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Till det kan du köpa ett antal tillägg för att anpassa försäkringen efter ditt företags behov.

Är du osäker på vilket skydd du behöver? I ditt medlemskap i fackförbundet ingår kostnadsfri rådgivning, där någon av våra försäkringsrådgivare guidar dig genom försäkringsdjungeln för att du ska hitta rätt skydd för dig och ditt företag.