Tips och råd

Skadehjälpen – missa inte pengar du har rätt till

Har du råkat ut för en olycka eller blivit sjuk? Upptäckt att cykeln är stulen och är osäker på vad du kan söka ersättning för? Då är du inte ensam. Det är här vi på Akademikerförsäkring kommer in. I den här artikeln låter vi Özlem Erdogan, som är chef över rådgivningen på Akademikerförsäkring, svara på några frågor om skadehjälpen.

Vad är skadehjälpen?

– Vi på Akademikerförsäkring erbjuder en skadehjälp, vars syfte är att ge dig den information du behöver för att kunna skicka in en skadeanmälan till rätt försäkring. Du ska inte behöva googla runt och definitivt inte behöva betala för att få den här typen av hjälp. Som medlem i ditt fackförbund är tjänsten kostnadsfri och erbjuds av oss på Akademikerförsäkring.

Vilka typer av ärenden brukar ni ta emot?

– I 80 procent av fallen handlar det om ett olycksfall. Man har cyklat omkull på vägen till jobbet och undrar var man kan söka ersättning. Eller så har man ramlat och vet inte vilken försäkring som gäller. Många har även tagit emot ett besked om en diagnos och vill veta om någon försäkring kan hjälpa till.

Var hänvisas medlemmen oftast vidare? 

– Vår vanligaste hänvisning vidare är att fylla i en skadeanmälan för försäkringarna genom oss. Men vi guidar också till AFA och påminner att arbetsgivaren också behöver göra en arbetsskadeanmälan om olyckan skedde på vägen till, från eller på jobbet. Vi upplyser dessutom om andra försäkringar beroende på skadesituation. Har du till exempel skadat dig när du tränade en sport, har din idrottsklubb ofta en egen försäkring.

Finns det någon vanlig missuppfattning om skadehjälpen?

– Ja, många tror att det är ett första steg till att anmäla sin skada men det är det inte. Det här är en informationstjänst för att kunna guida våra medlemmar i rätt riktning. Och se till att de får ersättning från alla olika ställen de har möjlighet att få det ifrån. Många gånger gör man en skadeanmälan på ett ställe men hade kunnat få från flera.

Tre viktiga tips när skadan är framme

  1. Gå till en läkare i nära anslutning till din olycka. Det är viktigt att du får en behandling så fort som möjligt och att den journalförs. Väntar du för länge kan även skadan förvärras.

  2. Reflektera över vad som har hänt och när skadan inträffade. Har olycksfallet skett på arbets- eller fritid? Beroende på vad som hänt får du en tidslinje över vilken försäkring som du börjar din skadeanmälan med.

  3. Spara kvitton på alla utlägg och låt skaderegleraren avgöra vad som är en relevant kostnad. Många missar till exempel medicinkostnader eller andra utgifter för att de inte tänker på att det kan ersättas. Även återbesök eller uppföljning av en skada kan ersättas. Fortsätt skicka in dina kostnader som tillhör din skada.

Använd skadehjälpen

Osäker på vilka försäkringar som gäller? Använd skadehjälpen genom att skicka ett meddelande till oss på Mina sidor. Välj rätt kategori och beskriv ditt ärende.

Gå till skadehjälpen