Tips och Råd

Skadehjälpen - missa inte ersättning du har rätt till

Råkat ut för en olycka? Blivit sjuk? Upptäckt att cykeln är stulen? Under tråkiga omständigheter är det skönt med en guidande hand. Och visst känns det lite bättre om du kan få den kompensation som du har rätt till.

Osäker på vad du kan söka ersättning för? Du är inte ensam. Många vet inte vad försäkringarna kan hjälpa dem med. Skadehjälpens syfte är att ge dig den information du behöver för att kunna skicka in en skadeanmälan till rätt försäkring. Du ska inte behöva googla runt - och definitivt inte behöva betala för att få den här typen av hjälp. Som medlem i ditt fackförbund är tjänsten kostnadsfri och erbjuds av oss på Akademikerförsäkring.

Vi låter Özlem Erdogan som är chef över rådgivningen på Akademikerförsäkring svara på några frågor.

Nämn ett par vanliga ärenden som ni tar emot i Skadehjälpen.

– I 80 % av fallen handlar det om ett olycksfall. Man har cyklat omkull på vägen till jobbet och undrar var man kan söka ersättning, eller har ramlat och vet inte vilken försäkring som gäller. Många har även tagit emot ett besked om en diagnos och vill veta om någon försäkring kan hjälpa till.

Var hänvisas medlemmen oftast vidare? 

– Vår vanligaste hänvisning vidare är till att fylla i en skadeanmälan för försäkringarna genom oss. Men vi guidar också till AFA och påminner att arbetsgivaren också behöver göra en arbetsskadeanmälan om olyckan skedde på vägen till, från eller på jobbet. Vi upplyser också om andra försäkringar beroende på skadesituation. Exempelvis har du skadat dig när du tränade en sport så har din idrottsklubb ofta en egen försäkring.

Finns det någon vanlig missuppfattning om Skadehjälpen?

– Ja, många tror att det är ett första steg till att anmäla sin skada men det är det inte. Det här är en informationstjänst för att kunna guida våra medlemmar i rätt riktning. Och se till att de får ersättning från alla olika ställen de har möjlighet att få det ifrån. Många gånger gör man en skadeanmälan på ett ställe men hade kunnat få från flera.

Tre viktiga tips när skadan är framme!

  1. Gå till en läkare i nära anslutning till din olycka. Det är viktigt att du får en behandling så fort som möjligt, och att den journalförs. Väntar du för länge kan även skadan förvärras.

  2. Reflektera och tänk på vad som har hänt och när skadan inträffade. Har olycksfallet skett på arbets- eller fritid? Beroende av vad som hänt så får du en tidslinje över vilken försäkring som du börjar din skadeanmälan med.

  3. Spara kvitton på alla utlägg, låt skaderegleraren avgöra vad som är en relevant kostnad. Många missar till exempel medicinkostnader eller andra utgifter för att man inte tänker på att det kan ersättas. Även återbesök eller uppföljning av skada kan ersättas, fortsätt skicka in dina kostnader som tillhör din skada.

  4. Osäker på vilka försäkringar som gäller? Använd Skadehjälpen