Förebyggande för hälsan

Värna om din återhämtning

Det är inte stressen i sig som är problemet utan bristen på återhämtning. Så säger många forskare och psykologer idag. Sällan är det de lata människorna som drabbas, utan de med stora ambitioner som kör på tills benen en dag viker sig.

Förändring kräver mod

För många finns det en öppning för förändring först när det gått så långt att de blivit långtidssjukskrivna. Först då är de flesta villiga att våga titta på de egna kraven och vems ideal det är som driver på.

– Den här typen av människor är svåra att nå eftersom den livsstilsförändring som krävs ofta strider mot deras grundläggande livssyn, säger Marie Åsberg professor i psykiatri och stressforskare. 

Läkning som tar tid

Vägen tillbaka kan vara lång eftersom den här typen av läkning kräver tid, säger de som forskat i ämnet. Metoder som KBT, medicinering och mindfulness kan vara en bra hjälp på vägen, men botar i sig inte ett utmattningssyndrom. Tio år med negativ stress och utan vettig återhämtning innebär ofta lika många år för att bli frisk.

För att slippa hamna i utmattning behöver vi forma våra liv så att nervarvning och uppvarvning blir naturligt. Ingen fixar att vara ständigt uppvarvad. Vi måste lära oss göra en sak i taget, säga nej när det är för mycket och avsätta tid för återhämtning och må bra-aktiviteter. Inte bara på helgerna utan även under arbetsveckan.

Förebyggande arbete mest kraftfullt

I utvärderingar har Marie Åsberg sett att det mest kraftfulla är förebyggande arbete. Helt enkelt att se till att man inte går in i väggen och heller inte återinsjuknar om man haft allvarliga stressymptom.

– Som människa, medmänniska och arbetsgivare måste vi lära oss se och fånga upp dålig sömn, dåligt minne och överkänslighet. Signaler som dessa innebär att något är fel och olika varningssignaler kräver olika åtgärder, säger Marie Åsberg.

Tänkvärt!

  • Stress i sig är inte farligt. Det är bristen på vettig återhämtning som gör dig sjuk.
  • Lär dig varva ner. Inte bara på helgen utan även under arbetsveckan.
  • Att tillfriskna efter utmattningssyndrom kan ta lång tid. Dra i handbromsen i tid så att det inte går för långt.
  • Lär dig dina egna och dina medmänniskors varningssignaler. Och ta dem på allvar!