Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Mer om oss

Information om AB Akademikerförsäkring

AB Akademikerförsäkring är en försäkringsförmedlare som ägs av AkademikerTjänst IAS AB. Bolagets främsta uppgift är att tillgodose behoven hos medlemmarna i de anslutna fackliga organisationerna. Detta gör vi i första hand genom att förmedla grundprodukter med bra villkor och låg premie för många människor. Vår ambition är att alltid prioritera rådgivning över försäljningsresultat för att våra medlemmar ska känna ett stort förtroende för oss som förmedlare.

Vår verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar, bland andra lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och FI:s föreskrift (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

För att få bedriva vår verksamhet ställs olika krav på oss som bolag, men också på varje enskild medarbetare. Bland annat ska våra försäkringsförmedlare ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Akademikerförsäkring har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Vi har också omfattande informationsskyldighet gentemot våra kunder och säkerställer att all hantering av känslig information följer direktiven i GDPR. Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

Bolagsinformation
Aktiebolaget AkademikerFörsäkring i Stockholm
Organisationsnummer: 556463-0035

Adress:
Box 30120
104 25 Stockholm

Telefon: 08-545 877 50

Mailadress: info@akademikerforsakring.se
Webbplats: www.akademikerforsakring.se

Besöksadress:
S:t Eriksgatan 46 a
Stockholm