Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in. Loggar du in via en Androidtelefon ska du välja "BankID på annan enhet".

Teckna försäkring

Mina uppgifter

För att komma vidare och välja försäkringar måste du fylla i ditt personnummer. Du behöver vara medlem i ett av våra anslutna fackförbund eller partner till någon som är medlem. Om du är partner behöver du ange medlemmens personnummer i meddelandefältet innan du skickar in din ansökan.

Formatet måste vara angivet enligt ÅÅMMDD-XXXX

Lägg till försäkring

Olycksfall
Olycksfallsförsäkring
?

Vår Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och ersätter utgifter om du plötsligt skadar dig. Du kan inte ha både en Olycksfallsförsäkring och en Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Läs mer om Olycksfallsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Liv
Livförsäkring
?

Med en Livförsäkring har din familj möjlighet att bo kvar och klara sina kostnader om du går bort.

Läs mer om Livförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Sjukförsäkring
Sjukförsäkring
?

En sjukförsäkring kompletterar din sjuklön så att inkomstbortfallet blir mindre om du blir sjukskriven en längre tid.

Läs mer om Sjukförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Trygghetskapital
Trygghetskapitalförsäkring
?

En Trygghetskapitalförsäkring ger dig en ekonomisk trygghet om du inte kan jobba. Läs mer om Trygghetskapitalförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Sjuk- och olycksfall
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är en olycksfallsförsäkring som även kan lämna ersättning för invaliditet på grund av sjukdom. Du kan inte ha både en Olycksfallsförsäkring och en Sjuk- och olycksfallsförsäkring. Om du tecknar en Sjuk- och olycksfallsförsäkring så avslutas din ev Olycksfallsförsäkring.

Läs mer om Sjuk- och olycksfallsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Diagnos
Diagnosförsäkring
?

En diagnosförsäkring fungerar som ett "plåster på såren" eller en viktig ekonomisk hjälp för att kunna ställa om sin livssituation utifall du drabbas av en allvarlig sjukdom.

Läs mer om Diagnosförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Sjukvård
Sjukvårdsförsäkring
?

En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården och gäller för privat läkarvård i Sverige samt vid operation och sjukhusvård. 

Läs mer om Sjukvårdsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Sjukvård vid olycksfall
Sjukvård vid olycksfall
?

En Sjukvårdsförsäkring vid olycksfall gör att du kan få tillgång till planerad vård när du behöver den i samband med ett olycksfall. 

Läs mer om Sjukvård vid olycksfall (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra
Seniorolycksfall
Seniorolycksfall
?

En seniorolycksfallsförsäkring kan tecknas från 61 års ålder och ger ersättning för utgifter i samband med en olycka.

Läs mer om Seniorolycksfallsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ångra

Vilket fackförbund tillhör du eller din partner?

För att ta del av erbjudandet måste du gå med i ett av följande fackförbund:

  • Akademikerförbundet SSR
  • Sveriges Arbetsterapeuter
  • DIK
  • Naturvetarna
  • Sveriges Farmaceuter
  • Sveriges Ingenjörer
  • Svenska Logopedförbundet

För att teckna den här försäkringen behöver du vara fullt arbetsför. Uppfyller du kravet på full arbetsförhet?

Min hälsodeklaration

För att teckna en eller flera av de försäkringarna du valt behöver du lämna en hälsodeklaration. Det gör du efter att du har fyllt i dina personuppgifter nedan och skickat in din ansökan. På bekräftelsesidan och i ditt bekräftelsemejl kommer du åt den länk du ska använda för att lämna din hälsodeklaration. Alla uppgifter som du lämnar är sekretessbelagda.

Varför behöver jag lämna en hälsodeklaration?

Dina personuppgifter

Min partners uppgifter

Formatet måste vara angivet enligt ÅÅMMDD-XXXX

Lägg till försäkring

Olycksfall
Olycksfallsförsäkring
?

Vår Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och ersätter utgifter om du plötsligt skadar dig. Du kan inte ha både en Olycksfallsförsäkring och en Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Läs mer om Olycksfallsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Liv
Livförsäkring
?

Med en Livförsäkring har din familj möjlighet att bo kvar och klara sina kostnader om du går bort.

Läs mer om Livförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Sjukförsäkring
Sjukförsäkring
?

En sjukförsäkring kompletterar din sjuklön så att inkomstbortfallet blir mindre om du blir sjukskriven en längre tid.

Läs mer om Sjukförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Trygghetskapital
Trygghetskapitalförsäkring
?

En Trygghetskapitalförsäkring ger dig en ekonomisk trygghet om du inte kan jobba. Läs mer om Trygghetskapitalförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Sjuk- och olycksfall
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är en olycksfallsförsäkring som även kan lämna ersättning för invaliditet på grund av sjukdom. Du kan inte ha både en Olycksfallsförsäkring och en Sjuk- och olycksfallsförsäkring. Om du tecknar en Sjuk- och olycksfallsförsäkring så avslutas din ev Olycksfallsförsäkring.

Läs mer om Sjuk- och olycksfallsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Diagnos
Diagnosförsäkring
?

En diagnosförsäkring fungerar som ett "plåster på såren" eller en viktig ekonomisk hjälp för att kunna ställa om sin livssituation utifall du drabbas av en allvarlig sjukdom.

Läs mer om Diagnosförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Sjukvård
Sjukvårdsförsäkring
?

En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården och gäller för privat läkarvård i Sverige samt vid operation och sjukhusvård. 

Läs mer om Sjukvårdsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Sjukvård vid olycksfall
Sjukvård vid olycksfall
?

En Sjukvårdsförsäkring vid olycksfall gör att du kan få tillgång till planerad vård när du behöver den i samband med ett olycksfall. 

Läs mer om Sjukvård vid olycksfall (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort
Seniorolycksfall
Seniorolycksfall
?

En seniorolycksfallsförsäkring kan tecknas från 61 års ålder och ger ersättning för utgifter i samband med en olycka.

Läs mer om Seniorolycksfallsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

Lägg till + Ta bort

För att teckna den här försäkringen behöver du vara fullt arbetsför. Uppfyller du kravet på full arbetsförhet?

Din partners hälsodeklaration

För att teckna försäkringen/försäkringarna behöver din partner fylla i en hälsodeklaration. Alla uppgifter som du lämnar är sekretessbelagda.

Varför måste jag lämna en hälsodeklaration?

?
Med fullt arbetsför menas att den försäkrade kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag; inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning; inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

1. För att teckna försäkringen/försäkringarna behöver du vara fullt arbetsför. Uppfyller du kravet på full arbetsförhet?

2. Behandlas du, eller kontrolleras du, för sjukdom, skada eller handikapp?
3. Har du inom de senaste 3 åren använt eller erhållit recept för något receptbelagt läkemedel?
4. Har du under de senaste 3 åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral, annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan sjukvårdspersonal?
5. Har du under de senaste 3 åren varit helt eller delvis sjukskriven i mer än 1 månad?
6. Längd och vikt
7. Röker du?

Genom att klicka på "Gå vidare" godkänner jag att de uppgifter jag har lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig och försäkrar att de uppgifter jag har lämnat är riktiga. Jag bekräftar även att jag tagit del av och godkänt förköpsinformationen inklusive Akademikerförsäkrings integritetspolicy

 

Med fullt arbetsför menas att den försäkrade kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag; inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning; inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.
Akademikerförsäkring AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. De kommer att användas för till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring, kundkännedom,
skadereglering och förebyggande av skador. Dina adressuppgifter och försäkringsuppgifter kommer att sparas i ett kundregister för administration, samordning av information till dig samt för marknadsföring. Uppgifterna om dig kan också komma att sparas i kompletterande ärendehanteringssystem. Dina personuppgifter kan också hanteras av anslutna samarbetspartners och försäkringsgivare för att kunna hantera dina försäkringar. Uppgifterna i våra system lämnar du själv men kompletteras även med information från anslutna fackförbund. Uppgifterna kan också komma att, efter samtycke med dig, kompletteras med uppgifter från försäkringskassan och vårdinrättningar för att riskbedöma avtalet. Vissa för avtalet grundläggande uppgifter kommer att arkiveras även efter avtalsperiodens slut. Om du inte önskar ta del av eventuella erbjudanden kan du skriftligen meddela direktreklamspärr till nedan adress. Om du önskar närmare information om vilka personuppgifter vi har om dig, och vid behov begära rättelse, kan du skriftligen begära detta hos Akademikerförsäkring, PUL-ansvarig, Box 30 120, 104 25 Stockholm. Försäkringsgivare för Sjukvårdsförsäkring och Diagnosförsäkring är Trygg-Hansa Försäkrings AB, org.nr. 516401-7799. Försäkringsgivare för övriga gruppförsäkringar är Movestic Livförsäkring AB, org.nr. 516401-6718