Logga in på Mina sidor

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in.

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från våra kunder. Hittar du inte svaret på din fråga? Hör av dig till vår telefonrådgivning: 020-51 10 20. 

 • Vad är en försäkring?

  En försäkring är ett skydd man skaffar utifall något oförutsett skulle inträffa, exempelvis att du blir sjuk, blir av med jobbet eller råkar ut för ett olycksfall. En försäkring är en möjlighet att få ekonomisk hjälp om något oväntat skulle inträffa.

  Grundidén för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer för att gemensamt täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av. 

 • Vad är ett prisbasbelopp?

  Basbelopp är ett index som bland annat används för beräkning av pensioner. Det finns olika basbelopp, både pris- och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige och Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen.

  Prisbasbelopp används i vissa fall för att ange ersättningsbelopp för en försäkring.

  2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr.

 • Kan jag teckna en försäkring med undantag (klausuler)?

  Nej, det kan du som regel inte. Eftersom akademikerförsäkring arbetar med gruppförsäkringar så kan vi inte göra några individuella lösningar. Undantagen är sjukvårdsförsäkringen och diagnosförsäkringen som i vissa fall kan beviljas med undantag/klausuler.

 • Hur säger jag upp en försäkring?

  Du kontaktar oss via mejl, telefon eller kontaktformulär. Vi behöver veta vilken försäkring du vill säga upp . Glöm inte att ange person- eller kundnummer.

 • Vad är en premie?

  Premie är den kostnad du betalar för en försäkring.

 • Vem kan teckna en försäkring hos Akademikerförsäkring?

  För att kunna teckna försäkringar hos Akademikerförsäkring krävs ett medlemskap i något av följande fackförbund: Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Logopedförbundet eller Sveriges Farmaceuter.

  Medlemmar kan även medförsäkra sin familj.

  Även du som är akademiker men inte medlem i något av våra anslutna kan teckna försäkringar via oss. Priserna är då annorlunda än de som anges på hemsidan. För prisuppgift, ring 020-51 10 20 eller mejla till info@akademikerforsakring.se

 • Vilken försäkring gäller vid resa?

  Vid utlandsresor är du skyddad via din hemförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader till följd av olycksfall eller sjukdom i hela världen, i upp till 45 dagar.Tänk på att kontrollera om UD avråder från att åka dit du ska för att vara säker på att försäkringen gäller.

 • Vad händer när jag skickat in min försäkringsansökan?

  Vi går igenom din ansökan om försäkring och gör även en första riskbedömning. Om det är något som behöver bedömas ytterligare skickar vi ansökan vidare till försäkringsgivaren (Movestic och Trygg-Hansa) för ytterligare riskbedömning.

  Försäkringen börjar gälla från och med dagen efter du skickar in din ansökan, förutsatt att ansökan blir godkänd.

 • Vad innebär det att vara fullt arbetsför?

  För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte få sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan på grund av arbetsoförmåga, exempelvis sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukersättning samt aktivitetsersättning. Man anses inte heller som fullt arbetsför om man uppbär arbetsskadelivränta eller lönebidragsanställning på grund av hälsoskäl eller har någon av de uppräknade ersättningsformerna beviljad som vilande.

 • Vad händer med mina försäkringar om jag lämnar mitt förbund?

  Du kan fortsätta med dina försäkringar även när du lämnar förbundet. Det görs genom att du får erbjudande om att ha vad vi kallar Fortsättningsförsäkringar.

  Om du lämnar förbundet får du hem en annullationsbekräftelse och erbjudande om att fortsätta med dina försäkringar. Om du betalar in till det OCR nummer som står på erbjudandet så kommer du behålla dina försäkringar - dock till ett högre pris.

 • Vad är det för Livförsäkring jag får i friperioden?

  Du får en livförsäkring på 300 000 kr vilket innebär att beloppet betalas ut till dina barn eller din partner om du skulle avlida.

  Du har möjlighet att välja förmånsförordnande om du vill att beloppet ska gå till en specifik person. Du kan även höja beloppet om du vill det. Kontakta oss på 020-51 10 20 så hjälper vi dig att ändra i försäkringen.

 • Vad är det för Olycksfallsförsäkring jag får i friperioden?

  Olycksfallsförsäkringen skyddar dygnet runt och ersätter skador till följd av ett olycksfall. Försäkringen ersätter bland annat invaliditet, läke-och tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, vanprydande ärr, sveda och värk, rehabilitering och dödsfall på grund av en olycka. I försäkringen ingår också en krisförsäkring. Inga undantag för riskfyllda aktiviteter. 

 • Vad innebär det att vara fullt arbetsför?

  För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte få sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan på grund av arbetsoförmåga, exempelvis sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukersättning samt aktivitetsersättning. Man anses inte heller som fullt arbetsför om man uppbär arbetsskadelivränta eller lönebidragsanställning på grund av hälsoskäl eller har någon av de uppräknade ersättningsformerna beviljad som vilande.

 • Hur ändrar jag innehållet i min friperiod?

  Under de tre första månaderna kan du som ny medlem anpassa och bygga din friperiod så att försäkringarna passar din livssituation perfekt. 

  Du kan ringa vår rådgivning på 020-51 10 20 och få hjälp med att se över hela ditt försäkringsbehov. Du kan också göra ändringarna direkt på webben genom att klicka på "Börja här" i den gröna rutan på startsidan.  

 • Jag är studentmedlem, vad gäller för mig?

  Om du är studentmedlem i något av våra anslutna fackförbund får du automatiskt en studentolycksfallsförsäkring och en studentlivförsäkring kostnadsfritt under hela din studietid fram till 40 års ålder. 

 • Kan jag försäkra min partner?

  Ja, det kan du. Kostnadsfritt till och med, under friperioden. Kravet är att ni är gifta eller står skrivna på samma adress (partner/sambo). 

 • Vad är det för skillnad på de olika betalningssätten?

  Autogiro: Vi drar pengarna automatiskt från ett bankkonto som du registrerat (antingen på din internetbank eller via inskickad blankett). Detta sker månadsvis på den sista bankdagen. Läs mer om autogiro.

  E-faktura: Du får en elektronisk faktura till din internetbank som du måste gå in och signera/godkänna för betalning. Detta sker kvartalsvis och sista betalningsdag är sista bankdagen i månaden.

  Bankgirofaktura: Du får en kvartalsfaktura på posten som ska betalas senast bankdagen innan den nya fakturaperioden börjar. 1 januari 2018 inför vi en fakturaavgift på 35 kr på alla pappersfakturor. 

  Observera att du inte kan ha både autogiro och e-faktura samtidigt. Om du registrerar båda dessa betalningssätt kommer vi att ändra till autogiro som betalningssätt om du inte meddelar annat.

 • Vad behöver jag tänka på om jag har autogiro och vill avsluta mina försäkringar?

  Om det ligger en dragning bokad kommer den att genomföras och månaden därefter avslutas din/dina försäkringar efter en uppsägning från dig. Finns det ingen dragning inbokad avslutas försäkringen/försäkringarna sista dagen på månaden. 

 • Jag har fått en kvartalsfaktura på posten men vill ändra till e-faktura/autogiro. Måste jag betala in kvartalsfakturan?

  Om det har gått ut en kvartalsfaktura (bankgirofaktura) måste den betalas. Därefter kan du börja betala via autogiro eller e-faktura.

 • Kan jag betala en del av fakturan om jag inte vill ha alla försäkringarna?

  Nej.

  Om du vill avsluta någon försäkring eller göra andra ändringar behöver du kontakta oss så skickar vi ut en ny faktura på rätt belopp.

 • Jag vill/ska avsluta mina försäkringar. När görs sista dragningen?

  Om det ligger en dragning bokad kommer den att genomföras och månaden därefter avslutas dina försäkringar efter en uppsägning från dig. Finns det ingen dragning inbokad avslutas försäkringen/försäkringarna sista dagen på månaden.

 • Jag har betalat in för mycket. Vad händer med pengarna?

  Kontakta oss så betalar vi tillbaka dina pengar, alternativt drar vi av motsvarande belopp på nästkommande faktura.


 • Kan jag skjuta fram sista betalningsdag?

  Tyvärr inte.

  Om du inte betalar din faktura skickas det ut en påminnelse och sedan avslutas försäkringarna.

 • Kan jag välja betalperiod?

  Om du har autogiro betalar du som standard månadsvis. Standard för e-faktura och bankgirofaktura är kvartal.

  Du kan även välja att betala halv- eller helårsvis oavsett betalsätt. Kontakta oss om du vill byta betalperiod. 

 • Hur berörs jag av en faktura- och påminnelseavgift

  Från 1 januari 2018 kommer alla pappersfakturor att faktureras med 35 kr per faktura. Fakturaavgiften läggs på avgiften för dina försäkringar. Du kan välja att byta till autogiro för att slippa fakturaavgiften. Det gör du enklast genom att klicka här.

  Även en påminnelseavgift på 40 kr införs. Alla påminnelsefakturor skickas postalt. Det betyder att även du som har e-faktura eller autogiro kommer att få en pappersfaktura. Nästkommande betalning kommer ske via e-faktura eller autogiro som vanligt. 

 • Mitt barn har skadat sig. Ska jag eller barnet skriva under skadeanmälan?

  Är barnet över 18 år måste denne själv skriva under skadeanmälan, är barnet yngre så skrivs den under av föräldrarna.

 • Vem är det som bestämmer över en skada?

  Varje försäkring står det en försäkringsgivare bakom. De är ansvariga för att reglera eventuella skador.

  Vi förmedlar försäkringar från Moderna försäkringar, Movestic och Trygg-Hansa.

 • Jag har råkat ut för en skada, vad gör jag nu?

  Gäller det personskador bör du fylla i en skadeanmälan. För skador som rör sakförsäkringar (exempelvis bil, hus, båt), ber vi dig att kontakta försäkringsgivaren direkt.

  Läs mer under respektive försäkring.

 • Hur lång tid tar det innan jag får ersättning för min skada?

  Det beror på. Kostnader ersätts ganska snabbt men invaliditet och utseendemässiga skadeföljder brukar inte fastställas förrän 1-2 år efter skadan.

 • Måste jag fylla i en separat skadeanmälan för varje försäkring jag har hos er?

  Ja, det behöver du göra.

 • Om jag har fler försäkringar i olika bolag, bör jag anmäla till alla då?

  Ja, det bör du göra.

 • Hur lång tid har jag på mig att anmäla en skada?

  Du har tre år på dig att anmäla en skada, om den inträffat innan 2015. Från och med 2015 har du tio år på dig.

 • Jag har inga kostnader, bör jag ändå anmäla skadan?

  Det är alltid bra att skicka in en skadeanmälan, exempelvis om skadan ger besvär i framtiden eller inte läker som den ska.

 • Kan jag teckna en försäkring med undantag (klausuler)?

  Du kan teckna Sjukvårdsförsäkring och Diagnosförsäkring med klausul (undantag för vissa sjukdomar/skador som inte ersätts). Premien är den ordinarie enligt din ålderkategori.

 • Kan jag få premiebefrielse om jag blir sjuk?

  Om du blir beviljad hel sjukersättning, har du möjlighet att få premiebefrielse (vilket betyder att du inte behöver betala för din försäkring) fram till din 65 årsdag om du har Liv-, Olycksfalls-, Diagnos-, Ensambarn/Flerbarns- eller Sjukförsäkring och Tillval sjukkapital, 

 • Kan jag få krishjälp genom mina försäkringar?

  I flera av våra försäkringar ingår det en krisförsäkring, både för dig och din familj. Läs mer i villkoren för din försäkring eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 • Vad är en olycksfallsförsäkring?

  En olycksfallsförsäkring är en försäkring som täcker kostnader i samband med ett olycksfall. Den kan också lämna ersättning om besvären blir bestående.

 • Vad är försäkringsbeloppet på olycksfallsförsäkringen?

  Det maximala ersättningsbeloppet du kan få utbetalat på olycksfallsförsäkringen är 1 800 000 kronor och  avser invaliditet, det vill säga bestående men.

 • Vad krävs för att få teckna en olycksfallsförsäkring?

  Det krävs att du är stadigvarande bosatt i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa. Du behöver också vara medlem eller make/maka/sambo/registrerad partner till medlem i något av våra anslutna förbund: Sveriges Ingenjörer, DIK, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Akademikerförbundet SSR eller Svenska Logopedförbundet.

 • Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter, och vad är det?

  Ja. Vår olycksfallsförsäkring har inget undantag för riskfyllda aktiviteter. En riskfylld aktivitet kan exempelvis vara ridning, dykning, off-pist skidåkning eller fallskärmshoppning. Dock täcker den inte om organisationen eller företaget som anordnar aktivitetet har egna försäkringar som du går under. Var därför noga med att kontollera villkoren för arrangörens försäkringar och kontakta oss före eventuell äventyrsresa.

 • Vad gäller vid köp av läkemedel?

  Du får endast ersättning för receptbelagna läkemedel.

 • Jag har opererat ett knä, kan jag ändå ansöka om försäkringen?

  Ja det kan du. Det blir dock ett undantag för behandling som berör knät om operationen har skett inom de närmaste 24 månaderna vid tecknande av försäkringen. Med andra ord får du behandling för åkommor som du inte "har med dig" in i försäkringen.

 • När gäller försäkringen inte?

  Försäkringen gäller inte vid exempelvis skönhetsoperationer, operationer mot fetma, utredning och behandling av snarkning, tandskador, korrigering av synfel.  

 • Kan jag teckna sjukvård för mina barn eller min partner?

  Din partner kan teckna Sjukvårdsförsäkringen hos oss genom att vara medförsäkrad på ditt medlemskap. Förutsättningarna är att personen är fullt arbetsför och att hälsodeklarationen blivit godkänd. Vi erbjuder endast Sjukvårdsförsäkring till personer över 18 år.

 • Var ringer jag för att få ersättning för kostnader inom allmänvård?

  Då ringer du Trygg-Hansas skadeavdelning på telefon 077-11 11 670.

 • Hur fungerar sjukvårdsförsäkringen?

  Försäkringen gäller för privat planerad sjukvård. När du tecknar försäkringen får du ett sjukvårdskort med de telefonnummer för att komma i kontakt med sjukvårdsplaneringen. Via planeringen får du hjälp med att hitta en specialistläkare för din åkomma på de tider och platser som passar dig.

  Har du behov av akut hjälp går du till öppenvården och får hjälp där. Alla utgifter du har inom öppenvården samt receptbelagda läkemedel får du tillbaka upp till högkostnadsskyddet. Dina utlägg direktregleras vid kontakt med skadeavdelningen.

 • Vilka läkare kan jag få tid hos?

  Du väljer själv tid inom ett rikstäckande och välrenommerat, privat vårdnätverk med tillgång till över 900 mottagningar.

 • Vad är ett förmånsförordnande?

  Förmånsförordnande är den person som du skriftligen valt som mottagare av beloppet i din livförsäkringen.

 • Kan man ändra försäkringsbelopp på livförsäkringen?

  Ja, det går bra att ändra försäkringsbelopp på Livförsäkringen.

  Detta måste göras skriftligt och vill du utöka försäkringsbeloppet måste du vanligtvis fylla i en hälsodeklaration. Ring rådgivningen så hjälper vi dig: 020-511020.

 • Vilka försäkringsbelopp finns?

  Livförsäkring kan tecknas på sex olika nivåer: 300 000 kr, 500 000 kr, 700 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr.

 • Vad är ett försäkringsbelopp?

  Det belopp som betalas ut till förmånstagarna när den försäkrade går bort.

 • Vad gäller vid självmord?

  Vid självmord ska den omkomne ha haft försäkringen i ett år före det att självmordet begås. Dock kan omständigheterna variera avsevärt och därför rekommenderar vi alltid att en anmälan görs. Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Jag vill avsluta min Livförsäkring, får jag tillbaka pengar då?

  Nej, detta är endast en riskförsäkring. Inga premier återbetalas.

 • Har det någon betydelse varför jag är sjukskriven?

  Det har ingen betydelse om du är sjukskriven efter ett olycksfall eller sjukdom. För att få ersättning krävs det bara att du är sjukskriven.

 • Vad är skillnaden mellan Sjukförsäkring med eller utan Tillval sjukkapital?

  I båda fallen ersätter försäkringarna inkomstbortfall vid långtidssjukskrivning. Båda försäkringarna har en karens på 90 dagar och därefter får du en ersättning varje månad, i högst fyra år.

  Med Tillval sjukkapital får du dessutom ett engångsbelopp om du efter de fyra åren har en varaktig arbetsoförmåga till minst 25 procent.

  Ett exempel:

  Lisa har varit sjukskriven 100 procent på grund av utbrändhet i tre år. Lisa har en sjukförsäkring hos Akademikerförsäkring. Hon har då fått ersättning varje månad utom under karenstiden som är 90 dagar. Om Lisas sjukskrivning efter fyra år visat sig vara bestående och hon från försäkringskassan beviljas permanent sjukersättning erhåller hon ett engångsbelopp från Tillval sjukkapital.

  Tillval sjukkapital räknas ut på följande sätt: 1 000 kr x antalet månader tills försäkringstagaren fyller 65 år (förutsatt att den permanenta sjukersättningen också uppgår till 100 procent).

 • Om jag jobbar till 67 års ålder kan jag då utnyttja försäkringen efter 65 års ålder?

  Nej, du kan inte utnyttja din sjukförsäkring efter det att du fyllt 65 år.

 • Vem får kostnadsfria studentförsäkringar?

  Alla registrerade studentmedlemmar i våra anslutna fackförbund som är under 40 år gamla får en studentolycksfallsförsäkring och en studentlivförsäkring under hela sin studieperiod.

 • Vilket försäkringsbelopp är det på Studentolycksfallsförsäkringen?

  För studentolycksfallsförsäkringen är högsta ersättning vid invaliditet 910 000 kr.

 • När behöver jag bostadsrättstillägg?

  Du behöver ett bostadsrättstillägg när du äger en bostadsrätt. Din bostadsrättsförening kan tillhandahålla ett kollektivt bostadsrättstillägg i bostadsrättsföreningen. Om så är fallet behöver du inte teckna ett eget bostadsrättstillägg.

 • Omfattas mina barn av hemförsäkringen om de studerar på en annan ort?

  Nej, de behöver ha en egen Hemförsäkring. Vi har specialförsäkringar för studenter, både Olycksfall- och Hemförsäkringar.

 • Vad bör jag tänka på om jag ska ut och resa?

  Kontrollera att din hemförsäkring är giltig under den period du är bortrest. Du har ett reseskydd i 45 dagar från och med att resan påbörjats.

  Om du råkar ut för en skada är det viktigt att du sparar kvitton, läkarintyg och eventuella polisanmälningar.

  Vid större skador kontakta SOS International på telefon +4570105055. Kontakta Akademikerförsäkring för att få ett servicekort där vi har samlat viktiga telefonnummer.

 • När börjar Saneringsförsäkringen att gälla när jag nytecknar en Hem-/Villaförsäkring?

  Saneringsskyddet börjar gälla 3 månader efter försäkringens begynnelsedag.

 • Vad innebär saneringsskyddet?

  Saneringsskyddet omfattar:

  Kostnader för invändig sanering av bostadsbyggnad mot insekter, råttor och möss som orsakar smittspridning, sanitär olägenhet eller obehag.

 • Vad menas med begynnelsedag?

  Begynnelsedag är den dag som försäkringen började att gälla.

 • Vad är huvudförfallodag?

  Huvudförfallodag är den dag då försäkringsavtalet förfaller

 • Ändras min adress på försäkringsstället automatiskt om jag flyttar?

  Nej, tyvärr inte. Kontakta rådgivningen på telefon 020-51 10 20 för att ändra adressen.

 • Behöver jag vara skriven på adressen för att omfattas av hemförsäkringen?

  Försäkringstagaren behöver inte vara skriven på adressen. Däremot måste övriga familjemedlemmar vara folkbokförda på adressen för att omfattas av hemförsäkringen.

 • När kan jag avsluta min hemförsäkring?

  Försäkringarna kan avslutas vid huvudförfallodagen eller när behovet av försäkring upphört.

 • Från när kan hemförsäkringen börja gälla?

  Direkt efter att du har tecknat försäkringen, eller från det datum angivit. En försäkring kan aldrig börja gälla retroaktivt

 • När kan jag avsluta försäkringen?

  Försäkringen kan avslutas på huvudförfallodagen eller när behovet av försäkringen har upphört, exempelvis vid ett ägarbyte.

 • Vem ska stå som försäkringstagare på bilförsäkringen?

  Det är bilens ägare som är skyldig att ha en bilförsäkring.

 • Vad ska jag tänka på när jag ställer av min bil?

  Om du ställer av din bil hos Transportstyrelsen ändras bilförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring förutsatt att du har minst en halvförsäkring och att bilen har varit försäkrad hos oss i minst sex månader, annars avslutas bilförsäkringen. Om du sedan ställer på bilen kommer bilförsäkringen gälla automatiskt med samma förutsättningar som innan du ställde av bilen.

 • När börjar försäkringen gälla?

  Direkt efter att du har tecknat bilförsäkringen eller från det datum du angivit. En försäkring kan aldrig tecknas retroaktivt.

 • Vad gäller när jag ska byta ägare på bilen?

  Det är bilägarens ansvar att teckna en bilförsäkring i sitt namn. Säljer du bilen och registrerar det hos Transportstyrelsen avslutas bilförsäkringen automatiskt.

 • Får min partner rabatt på försäkringen när min partner äger bilen och det är jag som är medlem?

  Ja, medförsäkrad har samma rätt till rabatt som gruppmedlem.

 • Vad är skillnaden mellan hel och halv på släpförsäkringen?

  En halvförsäkring skyddar ditt släp för till exempel brand och stöld medan en helförsäkring ersätter skador i trafik när du själv har varit vållande till skadan.

 • Kan jag försäkra mitt släp hos Akademikerförsäkring?

  Ja, det kan du. Du kan teckna den här på webben genom att gå in på bilförsäkring eller kontakta oss på telefonnummer 020-51 10 20 så hjälper vi dig.

 • Kan jag betala med autogiro?

  Ja, kontakta oss så skickar vi ut ett autogiromedgivande till dig.

 • Vad är en helförsäkring?

  Utöver det som omfattas av en trafik- och halvförsäkring ersätter en helförsäkring skador på din egen bil som du är vållande till.

 • Vad är en halvförsäkring?

  Utöver vad en trafikförsäkring ersätter omfattar en halvförsäkring stöld, brand, glas, maskin, räddning och rättsskydd.

 • Vad är en trafikskadeförsäkring?

  En trafikförsäkring skyddar för skador du åstadkommer på andras bilar, egendom och personskador.

 • Varför har premien på min bilförsäkring gått upp?

  Premien påverkas av många olika faktorer, exempelvis rabatter som fallit bort, generella ökningar, hög skadefrekvens eller att klassningar av bilen gjorts om.

 • Kan jag få reducerade premier om jag blir arbetslös?

  Om du tecknat bil-, hem- eller villaförsäkring via Moderna Försäkringar kan du få månadspremien betald i 6 månader vid ofrivillig arbetslöshet.

  Du kan läsa mer om hur du får ut ersättningen på Moderna Försäkringars webbplats.

 • Jag har fått jobb utomlands - vad ska jag tänka på?

  Den reseförsäkring som ingår i din hemförsäkring gäller bara så länge som du är på privat resa eller semesterresa. Så fort du börjar jobba eller studera gäller helt andra regler. Även om det bara handlar om några timmars inhopp i baren på semesterön.

  Kom ihåg att ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du reser iväg. Och läs gärna mer om att resa, studera eller jobba utomlands i vår Försäkringsskola.

 • Räcker mina försäkringar om jag vill studera utomlands?

  Ska du studera utomlands räcker oftast inte din vanliga hemförsäkring eller reseförsäkring.

  Fråga ditt försäkringsbolag vad de rekommenderar för dina studier utomlands.

  Vissa universitet och högskolor erbjuder en så kallad "Student ut"-försäkring genom Kammarkollegiet som är relativt omfattande. Kontrollera därför först om ditt universitet eller din högskola ger dig möjlighet att teckna en sådan försäkring.

  Det finns även en motsvarande försäkring "Student in" för utbytesstudenter som ska läsa i Sverige, som vissa universitet och högskolor kan erbjuda.

 • Behöver jag en reseförsäkring?

  I vår hemförsäkring ingår det en reseförsäkring som gäller i upp till 60 dagar.

  Reseförsäkringen täcker bland annat kostnader vid akut sjukdom och olycksfall. Du kan få ersättning om du blir försenad eller om ditt bagage inte dyker upp i tid.

  Hemförsäkringen täcker också avbeställningsskydd och ersättningsresa vid akut sjukdom eller olycksfall, men även vid plötsliga och oförutsedda händelser på hemmaplan (t ex om det skulle börja brinna i din bostad).

  Tänker du vara borta längre än vad ditt reseskydd räcker så är det viktigast av allt att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag innan du reser iväg. Läs gärna mer om att resa, studera eller jobba utomlands i vår Försäkringsskola.

 • Jag har fått en värdecheck från mitt fackförbund - hur gör jag?